Το Εμπορικό Κέντρο AVENUE (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό από τις 19 (δέκα εννέα) έως και τις 29 (είκοσι εννέα) Οκτωβρίου 2021, δηλαδή για 10 (δέκα) διαδοχικές εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και των Σαββάτων. Ως δώρο/έπαθλο του διαγωνισμού ορίζονται τα εξής δώρα που προσφέρει το «Πράξις Υγείας», στηρίζοντας την εκστρατεία κατά του καρκίνου του μαστού:

30 διαγνωστικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν ψηφιακή μαστογραφία

Περιγραφή μηχανισμού του διαγωνισμού: Πραγματοποιώντας ημερήσιες αγορές τουλάχιστον τριάντα Ευρώ (30€), από ένα ή από περισσότερα από τα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου και προσκομίζοντας τις σχετικές αποδείξεις με ημερομηνία από τις από τις 19 (δέκα εννέα) έως και τις 29 (είκοσι εννέα) Οκτωβρίου 2021, στην υποδοχή του Εμπορικού Κέντρου AVENUE, ο πελάτης θα λαμβάνει ένα έντυπο (κουπόνι) συμμετοχής.

1 ΚΟΥΠΟΝΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ 30€ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Ο/Η συμμετέχων/ουσα, αφού συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία,  θα ρίχνει αμέσως το κουπόνι στην ειδική για αυτό το σκοπό κληρωτίδα. Οι αποδείξεις αγορών θα σφραγίζονται από την Υποδοχή του AVENUE, ώστε να μη μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και θα συρράπτονται στο απόκομμα του κουπονιού, που θα κρατά ο συμμετέχων. Η κληρωτίδα θα φυλάσσεται με ευθύνη της Διοργανώτριας εταιρείας. Κάθε νικητής θα μπορεί να συμμετάσχει με περισσότερα του ενός κουπόνια, αλλά θα μπορεί να κερδίσει μόνο ένα διαγνωστικό πακέτο.

Όλα τα κουπόνια θα συμμετάσχουν σε μία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ., στο Εμπορικό Κέντρο AVENUE ενώπιον κοινού και του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Χαραλάμπους Στασινόπουλου.  Από την κλήρωση θα εξαχθούν 30 νικητές και 30 αναπληρωματικοί. Οι νικητές (αλλά και οι επιλαχόντες) θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς από την Υποδοχή του Εμπορικού Κέντρου AVENUE προκειμένου να προσκομίσουν το κουπόνι που κερδίζει, μαζί με τις σχετικές αποδείξεις αγορών, στο AVENUE, για να επικυρωθεί η νίκη τους.

Στο διαγωνισμό απαγορεύεται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων που στεγάζονται στο εμπορικό κέντρο AVENUE, ο συμβολαιογράφος και το προσωπικό του, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς τους μέχρι Α’ βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι στην AVENUE MANAGEMENT ΜΟΝ.I.K.E. και ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Στην κλήρωση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και νόμιμα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και ακολουθούν τη διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν. Επίσης ένα (1) έντυπο συμμετοχής για κάθε κλήρωση θα μπορεί να παραλάβει ανεξαρτήτως αγορών κάθε ενδιαφερόμενος, εφόσον πληροί τα άνω κριτήρια ηλικίας και νομίμου τόπου κατοικίας, από το Εμπορικό Κέντρο AVENUE και να το ρίξει ο ίδιος στην κληρωτίδα. Ένα έντυπο συμμετοχής θα θεωρείται άκυρο και δεν θα συμμετέχει στην κλήρωση αν δεν είναι ευκρινώς και πλήρως συμπληρωμένα τα στοιχεία του συμμετέχοντα. Το έντυπο θα συμπληρώνεται ιδιοχείρως από κάθε ενδιαφερόμενο, εκτός εάν είναι αγράμματος, οπότε θα μπορεί να ζητήσει την βοήθεια τρίτου.

Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email ή/και τηλεφωνικώς και στη συνέχεια τα στοιχεία τους θα παραδοθούν στο «Πράξις Υγείας». Οι νικητές θα επικοινωνήσουν απευθείας με το Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο για κανονίσουν το ραντεβού τους.

Ο νικητής προκειμένου να πραγματοποιήσει τις εξετάσεις το δώρο θα πρέπει να προσκομίσει:

  1. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

άλλως εκπίπτει του δικαιώματος παραλαβής του δώρου. Ως εκ τούτου συστήνεται να διατηρήσει το απόκομμα του κουπονιού συμμετοχής μέχρι την κλήρωση ήτοι τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021, ώρα 10:00 π.μ..

Η επικοινωνία με τους νικητές θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2021. Σε περίπτωση μη δυνατότητας επικοινωνίας ή άρνησης του δώρου, θα ενημερωθούν οι επιλαχόντες με τη σειρά που εξήχθησαν από την κάλπη. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 25 Νοεμβρίου 2021.

Το Εμπορικό Κέντρο AVENUE δικαιούται οποτεδήποτε να μεταβάλει τους όρους της προωθητικής ενέργειας ή να την ανακαλέσει. Στην περίπτωση αυτή θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην υποδοχή του Εμπορικού Κέντρου και στο web site www.avenuemall.gr .

Στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα διατηρηθούν, παρά μόνο αν οι ίδιοι το επιθυμούν και δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στο κουπόνι συμμετοχής. Σε αυτή την περίπτωση θα διατηρηθούν σε βάση δεδομένων, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση για τα νέα του Εμπορικού Κέντρου AVENUE μέσω newsletter και sms. Η διατήρηση των στοιχείων γίνεται βάσει του νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Οι συμμετέχοντες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που προέρχονται από τον ως άνω νόμο και ιδίως τα δικαιώματα των άρθρων 11 (δικαίωμα ενημέρωσης), 12 (δικαίωμα πρόσβασης), 13 (δικαίωμα αντιρρήσεως).

Αρμόδια για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την διεξαγωγή του Διαγωνισμού ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και του κανονισμού της προωθητικής ενέργειας. και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά της διοργανώτριας εταιρείας. Οι αναλυτικοί  όροι συμμετοχής στη διαδικασία του Διαγωνισμού βρίσκονται στο web site www.avenuemall.gr και εκτυπωμένοι στο γραφείο πληροφοριών του Εμπορικού Κέντρου AVENUE