Μη κατηγοριοποιημένο

Όροι διαγωνισμού «Instagram διαγωνισμός Love in a photo»

[1]Η εταιρεία με την επωνυμία «AVENUE MANAGEMENT Μον.Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη Mεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλ. Αθηνών Λαμίας, έχει αναθέσει στην εταιρεία Giraffes in…

Λεπτομέρειες
Όροι διαγωνισμού «Κέρδισε δώρα από τα καταστήματα του AVENUE»

Το Εμπορικό Κέντρο AVENUE (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό από τις 19 (δέκα εννέα) έως και τις 29 (είκοσι εννέα) Οκτωβρίου 2021, δηλαδή για…

Λεπτομέρειες
Όροι συμμετοχής διαγωνισμού «Κέρδισε διαγνωστικές εξετάσεις από το ιατρικό διαγνωστικό κέντρο ¨ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ¨»

Το Εμπορικό Κέντρο AVENUE (εφεξής «Διοργανωτής») διοργανώνει διαγωνισμό από τις 19 (δέκα εννέα) έως και τις 29 (είκοσι εννέα) Οκτωβρίου 2021, δηλαδή για…

Λεπτομέρειες
Όροι συμμετοχής «Facebook διαγωνισμός Original Marines»

[1]Η εταιρεία με την επωνυμία «AVENUE MANAGEMENT Μον.Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη Mεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλ. Αθηνών Λαμίας, έχει αναθέσει στην εταιρεία Giraffes in…

Λεπτομέρειες
Όροι συμμετοχής «Facebook διαγωνισμός Nakas Book House»

[1]Η εταιρεία με την επωνυμία «AVENUE MANAGEMENT Μον.Ι.Κ.Ε.» που εδρεύει στη Mεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλ. Αθηνών Λαμίας, έχει αναθέσει στην εταιρεία Giraffes in…

Λεπτομέρειες