ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«AVENUE @ QUEEN.gr»

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 17η Ιουλίου 2023, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Καρυάτιδων αρ. 16,  όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά  για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας www.queen.gr στο Instagram.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.queen.gr ή/και στο facebook ή/και στο Ιnstagram ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

1.Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου www.queen.gr, διαθέτουν δημόσιο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram και που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Συμμετέχων ο οποίος κληρώνεται ως νικητής αποκλείεται από το υπόλοιπο της διαδικασίας κλήρωσης. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @queen_gr στο Instagram, θα ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα @avenuemallathens (https://www.instagram.com/avenuemallathens/) στο Instagram, και θα κάνει “like” και “mention” δύο φίλους που θέλει να πάρει μαζί, για αγορές στο AVENUE, κάτω από το post του διαγωνισμού στο Instagram. Προχωρώντας στην ανωτέρω ενέργεια, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.queen.gr.

2. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3. Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται εφόσον ο χρήστης/συμμετέχων ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @queen_gr στο Instagram, ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα @avenuemallathens (https://www.instagram.com/avenuemallathens/) στο Instagram, και κάνει “mention” δύο φίλους που θέλει να πάρει μαζί, για αγορές στο AVENUE, κάτω από το post του διαγωνισμού στο Instagram (www.instagram.com/queen_gr/). Ενεργώντας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ο επισκέπτης αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση. Σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι:
Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) δωροεπιταγή αξίας 100€, για να ψωνίσουν από το αγαπημένο τους κατάστημα στο εμπορικό κέντρο AVENUE.

5. Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Παρασκευή 17/07/2023 ώρα 12:00 το μεσημέρι έως την Πέμπτη 20/07/2023 ώρα 15:00 μ.μ..

6. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι δέκα (10) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση και θα κερδίσουν από μία (1) δωροεπιταγή αξίας 100€, για να ψωνίσουν από το αγαπημένο τους κατάστημα στο εμπορικό κέντρο AVENUE.

7. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού: Οι δέκα (10) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση την Πέμπτη 20/07/2023 ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας. Από τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν επίσης δέκα (10) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του προσώπου – χρήστη του λογαριασμού στο instagram μέσω της οποίας υπεβλήθη η συμμετοχή και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής κατά τη σειρά ανάδειξής του.

9. Ειδοποίηση νικητή και προθεσμία αποδοχής δώρου. Ο νικητής, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω κλήρωσης, θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και θα πρέπει να αποστείλει έως την 31/07/2023 με απευθείας μήνυμα (direct message) στο instagram του @queen_gr το ονοματεπώνυμο του, το e-mail του, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από το νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έως την 31/07/2023.

10. Παραλαβή δώρου. Το εμπορικό κέντρο AVENUE θα επικοινωνήσει με τον νικητή, προκειμένου να κλειστεί ραντεβού και να γίνει η ενημέρωσή του για τις σχετικές λεπτομέρειες. Τα ονόματα των νικητών θα δοθούν από τη διοργανώτρια εταιρεία σε υπάλληλο της Υποδοχής του εμπορικού κέντρου και οι νικητές θα παραλάβουν από αυτόν την δωροεπιταγή τους με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας. Το ποσό μπορεί να εξαργυρωθεί σε maximum δύο (2) καταστήματα από τις κατηγορίες: ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών, κοσμημάτων, εδεσμάτων, βιβλιοπωλείο, εστίαση (όχι για καφέ και μικροποσά) κομμωτήριο, μανικιούρ. Αποκλείονται οι αγορές τροφίμων, απορρυπαντικών και λοιπών ειδών παντοπωλείου, καπνικά, εφημερίδες, υπηρεσίες ΟΠΑΠ, Πλυντηρίου αυτοκινήτων, επισκευή υποδημάτων και κατασκευή κλειδιών. Η εξαργύρωση του δώρου, πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την 05/08/2023, διαφορετικά ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου. Τα στοιχεία του νικητή θα δοθούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία σε εκπρόσωπο του εμπορικού κέντρου μόνο για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό την οποιαδήποτε ευθύνη θα φέρει το τελευταίο.

11. Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής κατά τη σειρά ανάδειξής του.

12. Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών και των συνοδών τους στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος των νικητών και των συνοδών τους καθώς και των φωτογραφιών τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικά διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της ¬παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός του νικητή, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.queen.gr.

14. Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει απλή διεκπεραιώτρια του παρόντος διαγωνισμού και η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ευθύνη της οποίας περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρ. 10 των παρόντων όρων.

15. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.queen.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την Εταιρεία

 

 

Comments are closed.