Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Ο παρών ιστότοπος www.avenuemall.gr, ανήκει στην εταιρία AVENUE MANAGEMENT MON IKE (η οποία εδρεύει στο 12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, 14451, Μεταμόρφωση) ως διαχειρίστρια του Μarketing του Εμπορικού Κέντρου AVENUE.

 

Με την ιδιότητά της αυτή δεσμεύεται απέναντι σας ότι σέβεται την ιδιωτικότητά  σας και τηρεί ορθά τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας της, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά  σας δεδομένα, όπως προκύπτουν από τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και ενέργειες του ή από την εγγραφή σας στο Newsletter του Εμπορικού Κέντρου AVENUE.

 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου και της συμπεριλαμβανομένης σε αυτή δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι η ενημέρωση σας σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η εταιρία μας από εσάς, πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση), πώς προστατεύονται και τα δικαιώματα που έχετε έναντι αυτής της επεξεργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Το απόρρητο σας είναι σημαντικό για εμάς γι΄ αυτό και σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα προκειμένου να είναι σαφής και κατανοητός και για εσάς  ο τρόπος συλλογής, χρήσης και ανταλλαγής πληροφοριών:

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς και πώς τις χρησιμοποιούμε

Κάθε φορά που συμμετέχετε σε διαγωνισμούς/ενέργειες του AVENUE MALL ή εγγράφεστε στο Newsletter του, μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Με τον τρόπο αυτό δεσμεύεστε βάσει της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Προστασίας Απορρήτου γι΄ αυτό και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό και να βεβαιώνετε ότι το αποδέχεστε.  Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς , παρέχονται από εσάς συμπληρώνοντας τα εξής ελάχιστα και απαραίτητα στοιχεία κατά περίπτωση:

  • Εγγραφή στο Newsletter. Καταχωρείτε το ονοματεπώνυμο και το email σας.
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμό ή άλλες ενέργειες. Καταχωρείτε στην φόρμα συμμετοχής όνομα, επώνυμο, περιοχή, email και κινητό τηλέφωνο (για να είναι δυνατή η επικοινωνία εφόσον είστε νικητής). Στην περίπτωση καταχώρησης κινητού τηλεφώνου, ζητείται η συγκατάθεσή σας αν επιθυμείτε συμπληρωματικά, να λαμβάνετε ενημερωτικά sms ή άλλα ενημερωτικά μηνύματα μέσω άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 

Τα δεδομένα που δηλώνετε θεωρούνται αληθή καθώς δηλώνονται από εσάς, τον ίδιο το χρήστη. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη συγκατάθεση σας ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων;

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις :

  • όπως απαιτείται για την εκπλήρωση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας μας (δείτε εδώ)
  • σύμφωνα με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε βάσει των δικαιωμάτων σας ως αναλυτικά παρατίθενται πιο κάτω, ανά πάσα στιγμή είτε από τις επιλογές που υπάρχουν μέσα σε κάθε newsletter είτε αποστέλλοντας email στο info@avenuemall.gr .
  • όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις
  • όπως απαιτείται για τα δικά μας έννομα συμφέροντα (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων, ασφαλών και κερδοφόρων υπηρεσιών στους χρήστες και τους συνεργάτες μας, εκτός αν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα ή θεμελιώδεις ελευθερίες που υπαγορεύουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υπερισχύουν των εν λόγω συμφερόντων.

Συνεπώς, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την εταιρεία μας τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (ενσωμάτωση οδηγίας 95/46/ΕΚ) και του Ν. 3471/2006, ως ισχύουν αλλά́ και του νέου Ευρωπαϊκού́ Γενικού́ Κανονισμού́ Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

Με την εγγραφή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από το www.avenuemall.gr  συναινείτε επίσης στην αποθήκευση και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση.

 

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μοιράζονται σε τρίτους-Πρόσβαση

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μοιράζονται σε τρίτους. Η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα- συνεργάτες μας τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

Αν έχετε λάβει μέρος σε διαγωνισμούς ή ενέργειες του Εμπορικού Κέντρου AVENUE, συναινείτε στη δημοσιοποίηση του ονόματός σας στην ιστοσελίδα μας ή/και στα κοινωνικά δίκτυα εφόσον έχετε κερδίσει.

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ορισμένες τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενεργούν κατ’ εντολή μας και εκτελούν την επεξεργασία, μας παρέχουν υπηρεσίες hosting και μαζικής αποστολής email/sms, έτσι ώστε να σας εξυπηρετούμε καλύτερα (νόμιμος επαγγελματικός σκοπός/επιχειρηματική ανάγκη).

Η εταιρεία μας διασφαλίζει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους συνεργάτες-τρίτες εταιρείες, με συμβατικές ρήτρες περιορισμού του σκοπού επεξεργασίας και τήρησης των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την ορθή και ασφαλή επεξεργασία τους.

Ενημερώσεις για τα νέα του AVENUE, προωθητικές ενέργειες, εκπτώσεις και προσφορές.

Με την προϋπόθεση ότι μας έχετε παράσχει την σχετική συγκατάθεση σας, θα λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα (newsletter, sms και άλλα),  πάντοτε με συναφές περιεχόμενο προς τον σκοπό του εμπορικού κέντρου AVENUE και τα ενδιαφέροντα σας.
Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα, μπορείτε να ακολουθήσετε το link διαγραφής που περιέχεται σε κάθε email που σας αποστέλλουμε ή εναλλακτικά να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@avenuemall.gr γράφοντας τη λέξη ΔΙΑΓΡΑΦΗ.

 

Αποθήκευση και ασφάλεια πληροφοριών-Διατήρηση δεδομένων

Η AVENUE MANAGEMENT Μον. Ι.Κ.Ε. εγγυάται πώς έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ορθή επεξεργασία, διατήρηση και φύλαξη των δεδομένων σας σε  ασφαλείς τοποθεσίες, σε έγκυρους και έγκριτους παρόχους  υπηρεσιών φιλοξενίας δεδομένων (Hosting) και παίρνει όλα τα δυνατά τεχνικά μέτρα (ύπαρξη τελευταίας γενιάς antivirus & firewall), ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα σας προστατεύονται έναντι παντός κινδύνου ( π.χ διαρροή δεδομένων σε τρίτους , μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι πληροφορίες σας να παραμείνουν ασφαλείς έχοντας ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα προς τούτο τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

  • Οι πληροφορίες που συλλέγονται για την εγγραφή μέλους της υπηρεσίας Newsletter του site, όπως όνομα, επώνυμο και email, διατηρούνται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που εξακολουθεί να υφίσταται η εγγραφή σας.
  • Τα στοιχεία συμμετοχής σε διαγωνισμούς διαγράφονται αμέσως μετά την κλήρωση και τον εντοπισμό των νικητών, εκτός αν έχουν συναινέσει να ενταχθούν στην λίστα παραληπτών του Newsletter ή/και SMS του Εμπορικού κέντρου.
  • Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, για να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε, ακόμη και αν έχει κλείσει ο λογαριασμός ή δεν υπάρχει πια ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών σας δεδομένων-στοιχείων, που έχετε γνωστοποιήσει μέσω του website www.avenuemall.gr. Αναλυτικά:

* Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο συλλογής, επεξεργασίας, διατήρησης και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων από το εμπορικό κέντρο AVENUE

* Το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα προσωπικά δεδομένα, στοιχεία και πληροφορίες που εσείς οι ίδιοι έχετε γνωστοποιήσει

* Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε/τροποποιήσουμε -σε περίπτωση που δεν είναι ακριβή- τα δεδομένα που διατηρούμε για το άτομό σας.

* Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για το άτομό σας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούμαστε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

* Το δικαίωμα να σταματήσετε να λαμβάνετε προωθητικά/διαφημιστικά μηνύματα από την επιχείρησή μας

* Το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει, σε απλή αναγνώσιμη από τον καθένα μορφή καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα).

Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις πληροφορίες των παιδιών σας και περιορισμοί ηλικίας

  • Οι Υπηρεσίες μας λόγω και της φύσης αυτών δεν απευθύνονται προς άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών

Η πολιτική μας είναι να μην συλλέγουμε ποτέ, ούτε να διατηρούμε εν γνώσει μας δεδομένα σχετικά με οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 13 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση και εφόσον δεν έχουν παρασχεθεί  με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική τους μέριμνα, θα προβούμε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να διαγραφούν. Εάν αντιληφθείτε ότι ανήλικος κάτω των 13 ετών μας έχει παραχωρήσει προσωπικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@avenuemall.gr αναλύοντας το θέμα, έτσι ώστε να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες διαγραφής.

Αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε/πληροφορηθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας με αποστολή email στη διεύθυνση info@avenuemall.gr

 

Χρήση Cookies

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες που αφορούν τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες κοινωνικών μέσων, διαφήμισης και αναλύσεων, οι οποίοι ενδεχομένως να τις συνδυάσουν με άλλες πληροφορίες που τους έχετε παραχωρήσει ή τις οποίες έχουν συλλέξει σε σχέση με την από μέρους σας χρήση των υπηρεσιών τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς τόπους για να κάνουν την εμπειρία του χρήστη πιο αποτελεσματική. Ο νόμος αναφέρει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα cookies στη συσκευή σας, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies χρειαζόμαστε την άδειά σας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της Δήλωσης για τα Cookies στην ιστοσελίδα μας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, με το πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και με το πως επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.
Παρακαλούμε αναφέρετε το αναγνωριστικό και την ημερομηνία της συναίνεσής σας όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τη συναίνεσή σας.

Αναγκαία

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
CookieConsent avenuemall.gr Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 έτος HTTP Cookie
PHPSESSID avenuemall.gr Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie
rc::a google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order
to make valid reports on the use of their website.
Persistent HTML Local Storage
rc::c google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage

Προτιμήσεις

Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
yt-player-bandaid-host youtube.com Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. Persistent HTML Local Storage

Στατιστικά

Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
_ga avenuemall.gr Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 έτη HTTP Cookie
_gat avenuemall.gr Used by Google Analytics to throttle request rate 1 ημέρα HTTP Cookie
_gid avenuemall.gr Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 ημέρα HTTP Cookie
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behavior. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
pdfjs.history avenuemall.gr Remembers which and how many PDF-documents have been downloaded or read by the user. This is used for internal statistics. Persistent HTML Local Storage
yt-player-headers-readable youtube.com Used to determine the optimal video quality based on the visitor’s device and network settings. Persistent HTML Local Storage

Εμπορικής προώθησης

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Όνομα Πάροχος Σκοπός Λήξη Τύπος
_ir pinterest.com Collects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website. 1 ημέρα HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor’s online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
bcookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 έτη HTTP Cookie
bscookie linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 2 έτη HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user’s actions after viewing or clicking one of the advertiser’s ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 έτος HTTP Cookie
lidc linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 ημέρα HTTP Cookie
lissc linkedin.com Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services. 1 έτος HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user’s browser supports cookies. 1 ημέρα HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users’ bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 ημέρες HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie

Comments are closed.